Březen, měsíc čtenářů

|
Jiné
Březen, měsíc čtenářů
  • Amnestie pokut – první týden v březnu
  • Tajemný svět bylinek, přednáška ing. Knauerové, botaničky muzea, 7. března od 17.00 v Severu
  • Registrace na rok zdarma pro nové čtenáře 1. 3. - 15.3.
  • Tradiční burza knih- funguje jednoduše. Někteří chtějí knížky darovat, jiným udělají radost. Vše probíhá zdarma. Prosíme dárce, aby nosily jen knihy čisté a zachovalé. 
  • Tvůrčí dílna- děti si budou moci se zkušenou výtvarnicí vyrobit svého lichožrouta
  • Anketa SUK – hlasovací lístky spolu se seznamem knih vydaných v r. 2016 u nás.
  • Čtení do ouška na téma pohádky Ottfrieda Preusslera - 16. března od 16.00 v knihovně
  • Seminář pro rodiče s ukázkami vhodných knih- po dohodě s MŠ Jiráskova
  • Besedy pro děti z MŠ