Pasování čtenářů 2022

|
Jiné
čtenářský slib a odznaky pro prvňáky

Ať žijou noví čtenáři!

Děkujeme především paní učitelce Mgr. Janě Nečasové a paní učitelce Mgr. Simoně Novotné. S dětmi nacvičily krásné a dojemné vystoupení. Dále děkuji "Městu Cvikov - Kulturní centrum Sever" a Dům dětí a mládeže Cvikováček p.o. za POMOC!!! Děti budou mít krásnou vzpomínku ❤️