Čtenář roku 2012

Titul „Čtenář roku 2012“ byl 22.3. slavnostně udělen paní Evě Blabolilové.

Dle doložených podkladů je v naší knihovně registrována od roku 1978, což ovšem není tak úplně přesné. Knihovnu totiž začala navštěvovat mnohem dříve, ovšem to už nemáme doloženo. Oceňujeme tak nejen její čtenářskou náruživost , lásku ke knihám a rozsah čtenářských zkušeností, ale z naší strany je to především poděkování za věrnost naší knihovně a za mnohé inspirativní podněty. Množství přečtených knih je zbytečné vyčíslovat, jsou jich stovky. Zajímavá je však šíře jejího čtenářského zaměření od hororu, sci-fi přes detektivky a dobrodružný román až k historickým tématům. Právě historický román a příslušná literatura faktu je v poslední době její nejmilejší četbou , jistě byste byli překvapeni znalostmi, které si díky právě této četbě osvojila . Při svých návštěvách se s námi nejen vždy podělí o své čerstvé čtenářské zážitky , ale současně nikdy neopomene na kritické zhodnocení přečtených knih. Nepovedené nekompromisně odsoudí, zato své oblíbence vášnivě hýčká.

Paní Eva je zahradnice,to o sobě ráda říká, to je její pravá profese. Její skutečnou zahradou jsou však dlouhé záhony knih a širé literární louky, kterými se tak ráda toulá. V životě pro ni znamenají nejen velké potěšení a lásku, ale jsou to skuteční přátelé znamenající v životě velkou oporu. Přejeme jí tedy ještě hodně práce na této literární zahrádce a doufáme, že kromě vlastní rozsáhlé kolekce bude i nadále navštěvovat naše sbírky.