Fotogalerie

 3. června jsme slavnostně hodnotili celoroční projekt, který jsme realizovali díky spolupráci s třídními učitelkami, paní Ivou Žákovou a paní Dianou Herudkovou.

Setkání PhDr. Václavem Mertinem bylo poučné, s nadhledem a vtipně nás seznámil s aspekty dětského čtenářství, ale nejen s tím. Řada návštěvníků pak s ním mohla probrat nejrůznější otázky z této problematiky. 

S naší čtenářskou rodinkou - Ivetou, Aničkou, Haničkou a babičkou Milenou Würfelovou jsme na krásný první jarný den jely do liberecké knihovny na slavnostní vyhodnocení krajského kola. Vyhrála sice rodinka z Turnova, ale slavili všichni a hlavně děti se výborně bavily.

Herečka, muzikantka , zpěvačka, a v neposlední řadě také spisovatelka si s dětmi povídala o svých knihách, četla, zpívala i hrála pohádky.

Divadlo, povídání, zpívání i loutky - to vše v jedné osobě - úžasná Jarmila Enochová. Autorka, herečka i výtvarnice dětem zahrála Čapkovu Dášeňku. Děti se dobře bavily a my dospělí jsme jen žasli jak jednoduše a přitom navýsost profesionálně lze dětem zprostředkovat známou knížku. Vtip, výtvarné nápady , aktivní zapojení dětí, to je představení, kdy se opravdu nikdo nenudí.