Cesty za knihou - vyhodnocení soutěže

Naši soutěžící museli urazit dlouhou cestu, která jim trvala 7 měsíců , kdy měli číst , do svého pasu přečtené knihy zapisovat a zodpovídat otázky. Na startu bylo 45 nadšenců do cíle však dorazilo pouze 5 vytrvalců. Všech pět si zaslouží nejen naši pochvalu, ale i odměnu.
 

PĚT  STATEČNÝCH: 

  • Jakub Žák - celkem nasbíral 31 knih , pas tak zaplnil do úplného  konce  a      sám si  pro další četbu ještě doplnil vlastní stránky 
  • Sabina Jelonková - nasbírala 22 knih a to je nejlepší z našich vytrvalců
  •  Lenka Ondřejová - pilně nasbírala 20 knih
  •  Lucie Zavadilová  - nabírala 12 knih a pas doplnila obrázky 
  •  Kateřina Neckařová - nasbírala 13 knih

BLAHOPŘEJEME  !!!