Kyberčuně v hustým internetu

O NÁSTRAHÁCH INTERNETU S LENKOU ECKERTOVOU

Velmi přínosná a výborně připravená přednáška.

Opravdu víme co můžeme čekat od toho přátelského chlapíka v našem počítači, můžeme mu ve všem důvěřovat, sdělovat mu své údaje a důvěrnosti? Je facebook skutečně takový kamarád ? A co je to „kyberčuně“ ? Tak to se páťáci dozvěděli právě při tomto setkání a svou představu takového predátora i ztvárnili.

Hned po besedě jsme zaznamenali řadu požadavků na autorčinu úspěšnou knihu. Je vidět, že posluchače to opravdu zaujalo.