Rytířský pohár 2014

V letošním roce naše čestné ocenění za dlouhodobé a nezištné služby získal pan Jaroslav  Kluch. Právě díky němu máme originální logo knihovny, graficky zpracoval naše první internetové stránky, byl naším prvním fotografem, vždy senámi nezištně podělil o výsledky svého vlastivědného pátrání po dějinách Cvikova a připravil na toto téma besedy pro základní školu. Je to současně i on, kdo pro nás vyjednal bezúplatné vytištění vítězných dětských prací soutěže Milštejn hrad.            

Děkujeme za laskavou přízeň  a našemu novému rytíři přejeme mnoho dalších úspěchů s jeho novým rytířským titulem.