Knihovnické zdroje

Informace o knihovnách

Katalogy

Knihovnické časopisy, portály

Programy na podporu knihoven

Knihovnické portály

 STM - Portál STM (Science, Technology, Medicine) mapuje licencované informační zdrojeLogo STM z oblasti přírodních věd, techniky a medicíny, které jsou dostupné v českých knihovnách. Formou odkazů nabízí další kvalitní oborové informační zdroje volně dostupné na internetu. Je členěn do čtyř oddílů: české zdroje, licencované zdroje dostupné v ČR, profesionální zdroje, volně dostupné zahraniční zdroje.

 JIB - Jednotná informační brána vás s pomocí programů MetaLib a SFX Logo JIBdovede jednoduchým způsobem k různým informačním zdrojům a službám. S mnoha zdroji se dá pracovat jednotným způsobem přímo v prostředí MetaLibu.


 Infozdroje - iLogo Infozdrojenteligentní rozcestník k elektronickým informačním zdrojům.Integruje všechna již existující data v AiP, zpřehledňuje přístup k informačním zdrojům z jednotlivých institucí, zveřejňuje informace o konsorciálních projektech, informuje uživatele o novinkách a pomůckách k jednotlivým informačním zdrojům.

 InfoLib - InfoLib - slovenský portál pro knihovnickou a informaLogo InfoLibční teorii a praxi. Představuje komplexní zdroj informací, dokumentů a hypertextových odkazů z oblasti knihovnictví a informační vědy.

 

Knihovny zřizované Ministerstvem kultury ČR


Krajské knihovny