Revize

Milí čtenáři,

čeká nás uzavření knihovny spojené s revizí celého fondu.

V souladu s §16, odst. 2, písmeno) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, je knihovna povinna provádět revizi knihovního fondu jednou za 5 let, pokud její knihovní fond nepřesahuje 100 000 knihovních dokumentů.

Tato revize je plánovaná společně s Městskou knihovnou v České Lípě od 12. – 23.9. 2022

 

 

 

 

Nová výpůjční doba

Rozhodli jsme se Vám zpříjemnit ranní nákupy či čekání na poštu a rozšířili výpůjční dobu. Vaše knihovna.

PF 2020

Městská knihovna přeje všem čtenářkám a čtenářům požehnané Vánoce a krásné svátky. Těšíme se na Vás 2. ledna, v naléhavých případech též 31. prosince od 9. 00 do 11. 00.