Revize

Milí čtenáři,

čeká nás uzavření knihovny spojené s revizí celého fondu.

V souladu s §16, odst. 2, písmeno) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, je knihovna povinna provádět revizi knihovního fondu jednou za 5 let, pokud její knihovní fond nepřesahuje 100 000 knihovních dokumentů.

Tato revize je plánovaná společně s Městskou knihovnou v České Lípě od 12. – 23.9. 2022

 

 

 

 

Březen měsíc čtenářů

Máme tu březen, a s ním spousty akcí a besed pro školy a školy a tvůrčí dílnu 20. března od 15. 00. Stále také probíhá anketa SUK. Nezapomeňte, že až do půlky března odpouštíme veškerá penále. Pro zcela nové čtenáře tu pak máme členství na rok zdarma. A pochopitelně naše tradiční burza knih! Přineste k nám Vaše nepotřebné knihy, třeba udělají někomu radost.

Malujeme oblázky

Ve středu 6. února malujeme od 15.00 v knihovně oblázky. Veškerý materiál máme. Dílnička je zdarma.