Revize

Milí čtenáři,

čeká nás uzavření knihovny spojené s revizí celého fondu.

V souladu s §16, odst. 2, písmeno) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, je knihovna povinna provádět revizi knihovního fondu jednou za 5 let, pokud její knihovní fond nepřesahuje 100 000 knihovních dokumentů.

Tato revize je plánovaná společně s Městskou knihovnou v České Lípě od 12. – 23.9. 2022

 

 

 

 

Padněte na kolena

MAC DONALD, A.M.

Začtete se do strhujícího příběhu,vtáhne vás tam skvělé vypravěčství autorky i postupně odkrývaná tajemství.

Duhová jiskra

FISCHEROVÁ,D.

Tyto krátké příběhy vybrala autorka ze světové pokladnice moudrosti, převyprávěla je a čtenářům připravila mnoho krásných chvilek zamyšlení a porozumění. Nečtěte je sami, ale se svými dětmi a vnoučaty a prožijte s nimi pohádkové kouzlo, které na vás dýchne z dávných časů.

Zrozeni k běhu

MAC DOUGHALL, CHRISTOPHER

Díky vlastní zkušenosti autora můžete pochopit tajemství běžců, kteří s nejprimitivnějším vybavením dokážou s nepředstavitelnou lehkostí zdolat 100 kilometrové maratony. Běží s radostí, jejich síla spočívá v lásce k běhu, skrytá touha hluboko v duši člověka.